Strona główna

Aktualności, ogłoszenia

Prawo

Zamówienia publiczne

Wzory dokumentów

Rekrutacja

Matura

Powrót na stronę ZSP


Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
w Krośnie Odrzańskim
(tekst ujednolicony)

Załącznik 1 - Regulamin Rady Pedagogicznej ZSP.

Załącznik 2 - Regulamin postępowania
kwalifikacyjno - rekrutacyjnego w ZSP w Krośnie Odrzańskim.

Załącznik 3 - Zasady oceniania zachowania uczniów.

Załącznik 4 - Wewnątrzszkolne ocenianie.

Załącznik 5 - Regulamin wycieczek szkolnych, rajdów, obozów i biwaków.

Załącznik 6 - Regulamin pracy bibloteki szkolnej

Załącznik 7 - Wzory stempli i pieczęci.


Załącznik 8 - Samoocena praktyki zawodowej.