Strona główna

Aktualności, ogłoszenia

Prawo

Zamówienia publiczne

Wzory dokumentów

Rekrutacja

Matura

Powrót na stronę ZSP


Załącznik 1 i formularz ofertowy.Zapytanie ofertowe.Zapytanie ofertowe.Formularz ofertowy.Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 15.10.2013r.ZAPYTANIE OFERTOWE: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.ZAPYTANIE OFERTOWE: Wycena usługi edukacyjnej 2.ZAPYTANIE OFERTOWE: Wycena usługi edukacyjnej 1.ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont biblioteki szkolnejPRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REMONT 4 GABINETÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ORAZ MONTAŻ FILTRA OSADNIKOWEGO DO WODY
W HALI SPORTOWEJ ZSP.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:SIWZ:STWIOR:Przedmiar robót gabinet nr 23:Przedmiar robót gabinet nr 39:Przedmiar robót gabinet nr 15:Przedmiar robót gabinet nr 12:Przedmiar robót montaż filtra osadnikowego do wody:
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych znajdującym się na
Portalu Zamówień Publicznych. (NUMER: : 232452 - 2012)